mduck
我是mduck。
留言  留言給此旅遊家
  遊記數目 4
  上載相片 100
  上載影片 1
最近分享過的旅程
東京避年之旅
國家/地點: 日本
旅程日期: 2012-01-19 至 2012-01-24
塔斯曼尼亞塵世美之旅
國家/地點: 澳洲
旅程日期: 2009-11-03 至 2009-11-08
由會員提供的資料
草津酒店早餐 (日本)
 分享至Facebook      寄給朋友    
好多碟野呀
好多碟野呀
豆腐鍋只有豆腐同蔥,超清淡。
豆腐鍋只有豆腐同蔥,超清淡。
熱烈推介: 吞拿魚粒撈山藥蓉再加d豉油,冇試過的配搭,意想不到的美味。好味到我晨早8點食晒成碗飯。
熱烈推介: 吞拿魚粒撈山藥蓉再加d豉油,冇試過的配搭,意想不到的美味。好味到我晨早8點食晒成碗飯。

次次浸完溫泉,都特別肚餓,可能因為血液循環好咗(其實可能係我大食)。今朝揀咗日式早餐,都幾豐富,又好似昨晚咁有10幾碟野,不過早餐就清淡D。有燒三文魚、豆腐鍋、漬物…..仲有白飯任裝。晨早又係食飯,真係有d唔係好慣。

溫泉酒店一般check out 時間係10點,所以食飽飽,仲有時間攤一陣睇吓電視先check out。 (我的日文係有限公司,不過好鍾意睇日本d電視,唔明但都要睇)

評分: 味道4   服務5   環境5   衛生5   抵食5
相關遊記
 
東京避年之旅  (日本)
(旅程日期: 2012-01-19 至 2012-01-24)
發表日期: 2012-01-28

厭倦咗忙碌的農曆新年,食唔完的年糕,辦唔完的年貨,去唔完的團拜;出國避年都是不錯的選擇。今年鎖定目標到日本東京避年!!! 有人會話去日本東京咪仲忙,大城市人多車多,又要血拚(仲要1月係日本減價)。其...

此遊記內的評論:
發表日期: 2012-01-31

一覺瞓醒已經7點,溫泉酒店的綿被實在太舒服啦!不過d暖氣就熱咗少少,都係自己唔記得瞓之前閂細少少。咁早醒又book咗8點先係房食早餐,梗係要再浸多次溫泉啦! 今朝浸的同昨日o個個唔同,因為晚上10點男女湯...