lamshuisheung
我是lamshuisheung。
留言  留言給此旅遊家
  遊記數目 8
  上載相片 117
  上載影片 0
最近分享過的旅程
2014京阪和
國家/地點: 日本
旅程日期: 2014-04-01 至 2014-04-05
顯示:全部  餐廳餐廳  酒店酒店  景點景點 
共 117 張相片, 正顯示第 1 至 20 張
正
2014-05-19
正
2014-05-19
正
2014-05-19
正
2014-05-19
正
2014-05-19
正
2014-05-19
正
2014-05-19
門口的大招牌
門口的大招牌
2014-05-19
配菜
配菜
2014-05-19
自家制面
自家制面
2014-05-19
只有一個店員
只有一個店員
2014-05-19
中間的板可折
中間的板可折
2014-05-19
拉面
拉面
2014-05-19
人龍
人龍
2014-05-19
吃的要求
吃的要求
2014-05-19
吃的要求
吃的要求
2014-05-19
招牌很顯眼
招牌很顯眼
2014-05-19