Galasie
11篇遊記
我相信唔少旅遊書都有介紹過蔡記生煎/舒蔡記生煎菜飯, 其實係同一間食店來的..睇佢個名就知道佢地最出名的食物就係生煎包同埋菜飯...我自己本旅遊書就用「其貌不揚」來形容呢間食店...去到真係聞名不如見面...

呢度的食物都非常之便宜, 好似生煎包, 就$4/4個, 而菜飯就$7都幾多菜飯, 再加送一碗湯...其他食物, 例如麵食, 一般都只係$10+...粉絲湯 $6-$8...你地先去門口, 有一個細細的窗, 你去那裡買票, 如果係生煎包/菜飯就去門口, 之後比張票個廚師...至於其他食物, 就再去入裡面, 比裡面D姐姐, 佢再比你, 包括菜飯個附送湯都要入裡面問姐姐拎...而我同朋友仔因為會再去其他地方食野, 所以只係要左8個生煎包...

由於佢地的生煎包賣得好快, 而每整多一籠生煎包需時, 所以佢地會叫你等等...你真係要間中睇下佢整好未...因為一開籠, 就會有好多人爭...同埋小心比個廚師蝦...我就比人蝦喇...事緣佢要我等等, 無收我票, 點知佢之後又收其他人票, 到拎生煎包之後, 我明明好早去拎, 佢就唔肯比我先, 因為佢話佢無收我票, 就算我手上已經拎左一份, 佢都要我比其他人先........

生煎包: 無我想像中咁好味, 略嫌佢個皮太厚, 但朋友你就覺得好味, 所以見仁見智....小心汁, 好熱的..而且順帶一提, 事實在上海你會見到好多檯上擺左一個茶壺的物體, 你唔好以為佢係茶, 佢係醋來的, 唔好拎來洗筷子/直接飲....,

蔡記生煎, 我諗我未必會再翻食, 只係因為唔係我喜歡的食物..同埋環境喇, 唔可以話佢地方污糟的, 可能因為少少暗, 感覺就好似唔乾淨咁,,,令我坐得唔舒服..至於食物...我真係覺得各人喜好唔同, 喜歡的...可以一試...
每人消費: 約4人民幣元 (早餐)
評分: 味道3   服務2   環境2   衛生3   抵食5
相關遊記
 
Galasie旅行社之上海7日遊  (中國)
(旅程日期: 2010-12-28 至 2011-01-03)
發表日期: 2011-01-05
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-03-29
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-01-06
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-01-08
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-01-13
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-01-10
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-01-14
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-01-16
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-01-16
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-01-21
此遊記內的評論:
發表日期: 2011-01-16
此遊記內的評論: