Write blog now.
紐西蘭 [ 轉換國家/地點 ]
 • 惠靈頓
 • 奧克蘭
 • 羅托魯瓦
 • 基督城
 • 皇后鎮
 • 達尼丁
 • 其他城市
 • 類別:餐廳餐廳  酒店酒店  景點景點
  請選擇:
  關鍵字: 完整字句   全部字詞  

  由會員提供的資料
  共找到 1 項資料
  Burger Fuel (羅托魯瓦)
  Unit 17, Redwood Centre, 5 Tarawera Road, Rotorua
  美國菜漢堡包快餐店
  新西蘭有名連鎖漢堡店笑臉2014-01-18
  Burger Fuel 係新西蘭品牌既連鎖漢堡店~所以其實係 Auckland 都會搵到佢,不過既然我同我太太都鐘意食漢堡包~所以咁啱見到佢就食佢啦~
  佢地有唔同漢堡種類選擇,由牛肉(100 % NZ 草飼牛肉),雞肉到素食漢堡都有~
  我地點咗個 C N CHEES (芝士漢堡) 同一個限時推廣漢堡 (芝士漢堡再... [ 更多 ]
  fai0fai0 (共8篇遊記)