drinksen
3篇遊記
浪漫之台場 2009-06-25
彩虹全景,鐵塔作襯
彩虹全景,鐵塔作襯
5點零著哂燈了
5點零著哂燈了
Venus Fort
Venus Fort
單拖既小弟也要留低腳毛才心息
相關遊記
 
發表日期: 2009-06-25
黎到最後1日,因為我係坐夜晚9點幾羽田機返鄉下,所以呢日我都有足夠時間去唔同既地點‧早上我會走去立川既國營昭和公園(原來呢度前身係美軍出擊韓戰同越戰既基地),下晝就出返去東京灣既台場,影下彩虹橋同埋V...
此遊記內的評論: