SemiCon
52篇遊記
好過鼎太豐 笑臉2009-07-27
點水樓
點水樓
即叫即做!
即叫即做!
小籠包
小籠包
生煎蟹皇小籠包
生煎蟹皇小籠包
好多汁呀!
好多汁呀!
小籠包入面好多汁, 通常d人黎食小籠包都係去鼎太豐呢, 但成日都係同埋香港都有啦, 所以我地今次揀左第二間, 果然無令我地失望, 雖然佢唔算平, 但最重要係好食嘛~~!!!
評分: 味道4   服務3   環境4   衛生4   抵食3
相關遊記
 
精選台北遊  (台灣)
(旅程日期: 2008-06-12 至 2008-06-15)
發表日期: 2009-07-27

桃園機場->西門町函舍酒店->西門町鴨肉扁->市政府(NEO 19-上閤屋晚餐)->夜遊西門町

由於不是很早機的關係, 我同Honey有充足時間到機場先食大家樂早餐, 再走圍逛逛...到了閘口, 原來今...

此遊記內的評論:
發表日期: 2009-07-27

租機車->陽明山國家公園->花鐘->竹子湖(頂湖)->北投京都溫泉->淡水漁人碼頭->老街->士林夜市->西門町函舍酒店

今日九點多起身, 做了research到華陰街租機車, 不過搵唔到我地想去個間...

此遊記內的評論:
發表日期: 2009-07-27

點水樓小籠包->茂園餐廳->西門町函酒店->基隆廟口夜市->西門町函酒店->紅樓劇場->華西街夜市->西門町(阿宗麵線)->西門町函酒店

今日先到了點水樓食了小籠包同生煎蟹皇小籠包...果然...

此遊記內的評論:
發表日期: 2009-07-27

咖哩工坊->故宮博物館->西門町->桃園機場->香港

今日行程好輕鬆, 因為我有d唔舒服既關係呢...搞到Honey一早為我出去買藥....好彩之後都無事...^^

一點check out到了中山站旁邊的...

此遊記內的評論: