henrylauhenrylau
2篇遊記
好美呀 笑臉2009-07-29
到台北點都會去呢度,呢度除左好多野食之外。仲有好多商舖比你行
,真係行足一日都唔完呀。最好睇既係上89層既觀光台,真係好正,
可以睇哂整個台北既景致。
參觀時段: 下午
評分: 值得去5  
相關遊記
 
台北直覺之旅  (台灣)
(旅程日期: 2009-07-25 至 2009-07-28)
發表日期: 2009-07-29
呢日就無乜特別,到左酒店就放低行李出去行下。主要都係西門町附近啦,我地試左好出名既呀宗麵線。而夜晚就蛋蛋屋食啦。
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-07-29
呢日係旅程既第二日,我地食完早餐之後搭捷運去國父紀念館參觀。之後到台北101,呢座全球最高既摩天大廈。午餐就美食廣場解決。之後,去左中正紀念堂。到差唔多五點既時候,行返過去馬辣打邊爐。好正既任飲任食火...
此遊記內的評論: