funnydog0121
30篇遊記

坐火車去幕張站o既Garden Walk outlet行街, d野都唔係我想像中咁平o既, 同香港o既outlet差好遠喎, 下次都係直接去迪迪尼好過...

食左一個圓形看似平平無奇o既麵包tim, 裡面竟然係一整個薯仔, 真係超級好味啊!!

就是購自這間麵包店了

評分: 值得去3  
相關遊記
 
東京豪食賞櫻之旅  (日本)
(旅程日期: 2008-03-20 至 2008-03-26)
發表日期: 2009-05-04

河本屋, 都唔係網上面o既評語寫得咁差啫, 間房係細左少少, 但環境都好乾淨企理呀, 呢到就係Sonia, 高仔同我o係日本住6晚o既地方啦, 住6個晚上都係仟幾蚊, 算係抵架啦; 點解我地唔住酒店, 因為要慳返d住宿...

此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04

終於排到我們了....我叫左最standard o既set (盛惠3150yen), 而高仔就叫左個高我一級o既set(盛惠3950), 我地每件share食, 可以試唔同o既壽司, 佢仲比左件海膽壽司我食tim, 因為係我o既至愛, 真係好好味...

此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
台場, 彩紅橋, 富士電視台
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
台場
此遊記內的評論:
  • 台場海濱公園 (東京, 台場) - 好去處 笑臉
發表日期: 2009-05-04
台場
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04

大江戶溫泉物語

此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04

花園神社

此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
蟹道樂
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
原宿o既竹下通, 呢到好似旺角咁, 勁多人
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-07
蟹樂道--幕後花絮篇
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-07

無敵家拉麵

此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
CASA 1978
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
Garden Walk outlet
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
日本的快餐店Lotteria
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
富士山河口湖篇
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04

富士山河口湖篇-續上

此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
河口湖美術館篇
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
東京鐵塔篇續上
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
靖國神社篇
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
靖國神社篇續上
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
千鳥ヶ淵篇
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
千鳥ヶ淵篇續上
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
千鳥ヶ淵篇續上
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-04
靖國神社前的小食店
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-14
東京鐵塔
此遊記內的評論:
發表日期: 2009-05-14
秋葉縣篇
此遊記內的評論: