Write blog now.
澳洲 [ 轉換國家/地點 ]
 • 開恩茲
 • 布里斯班
 • 黃金海岸
 • 悉尼
 • 坎培拉
 • 墨爾本
 • 阿德萊德
 • 弗里曼特爾
 • 珀斯
 • 霍巴特
 • 達爾文
 • 塔斯曼尼亞
 • 吉朗
 • 愛麗斯泉
 • 其他城市
 • 類別:餐廳餐廳  酒店酒店  景點景點
  請選擇:
  關鍵字: 完整字句   全部字詞  

  由會員提供的資料
  共找到 1 項資料
  新上海NEW SHANGHAI (布里斯班)
  LG23 Queens Plaza, 226 Queen Street Brisbane, QLD 4000
  61 7 3108 7652
  中國菜中菜館
  新上海NEW SHANGHAI笑臉2015-07-11

  我們又思鄉病發作, 決定食中國菜!!!

  呢間"新上海 NEW SHANGHAI"位於 QUEEN'S PLAZA 地庫, 估你唔到6pm 己經排晒長龍!![原來D鬼真係好鐘意食中國菜]

  詳細可參考: http://snowbluehung.blogspot.hk/2015/06/2015-day-10-brisbane.html

  [ 更多 ]
  snowbluehungsnowbluehung (共34篇遊記)