6/F, Central World Plaza, 4/1-4/2 Rajadamri Road, Pathumwan
日本菜壽司/刺身日式西餐廳
正
共有8張相片
提供新相片
 分享至Facebook      寄給朋友      列印 
其他資料:
前往方法:
BTS Chit Lom站旁Central World Plaza
1笑臉   vs   0OK   vs   0喊瞼
附近景點
 
 
旅遊家評論
共 1 篇評論
顯示:所有  笑臉笑臉  OKok  喊臉喊臉 
搜尋評論:
conniecheung
18篇遊記
刺身船 笑臉2015-03-04
正
正
正
係CENTRAL WORLD見到有一間日本菜都好大, 好似好好味喎, 同埋都好多人等位, 我們就決定係呢度食晚飯啦, 等左唔係好耐就入去啦, 每人叫左一個SET, 我食炸豬扒, 朋友分別食豬扒, 牛扒及鰻魚飯定食, 仲有餐廳自己出的綠茶.

豬扒好味, 唔油, 乾身, 有豆腐, 面豉湯, 白飯, 前菜, 都好豐富呀. 朋友們都說好味. 鰻魚飯賣相都好靚及吸引的呀.

綠茶清清地好味.
評分: 味道4   服務4   環境4   衛生4   抵食4