duncan03lam
我是duncan03lam。
留言  留言給此旅遊家
  遊記數目 1
  上載相片 50
  上載影片 0
最近分享過的旅程
新疆換肺團
國家/地點: 中國
旅程日期: 2011-04-22 至 2011-05-02
顯示:全部  餐廳餐廳  酒店酒店  景點景點 
係香港好少見到咁靚同咁多
係香港好少見到咁靚同咁多 (好似黃藥師的桃花陣,梗係唔少得d羊啦2011-05-14)
共 50 張相片, 正顯示第 41 至 50 張
奎屯大峽谷
奎屯大峽谷
2011-05-14
終於到了
終於到了
2011-05-14
大草園伊犂回村的羊
大草園伊犂回村的羊
2011-05-14
成群結隊的羊羊
成群結隊的羊羊
2011-05-14
羊仔飲水都飲得靚過人架
羊仔飲水都飲得靚過人架
2011-05-14
好似萬寶路個廣告
好似萬寶路個廣告
2011-05-14
係香港好少見到咁靚同咁多
係香港好少見到咁靚同咁多
2011-05-14